ප්‍රේම තටාකේ මේකයි මැණිකේ | prema thatake mekay manike

amaradewa wajira balasooriya
ප්‍රේම තටාකේ මේකයි මැණිකේ
ආදර රැල්ලයි අර දිව යන්නේ...//

අභිමන් අභිමන් කියලයි මැණිකේ
ඒ රැළි මේ වැව් ඉවුරෙ වදින්නේ
ප්‍රේම තටාකේ

මගෙ පෙම් කෝකිලයෝ ඔබෙ ගීයේ
තාලෙට නොවැ දිය සුළි කැරකෙන්නේ
පියුමට පියුමක් හැපෙනව දැකලයි
හංස පැටවු මේ හැටි දඟලන්නේ

චම්පා චම්පා කියලයි මැණිකේ
ඕලු මලේ අර පෙති නැටවෙන්නේ...//

ඔබෙ ඉඟ මෙවුලේ මිණි කැට දැකලයි 
මාළු පැටවූ මේ දිවගෙන එන්නේ
ප්‍රේම තටාකේ 

හිමියනි ඔබගේ පුලුලුරතලයෙහි
වැව් ඉවුරෙහි නැත වෙනස පෙනෙන්නේ
මගේ පෙම් දහරයි සීතල ජලයයි
එක විදිහට නොවැ පිරී තිබෙන්නේ

අනාගතේ මෙහි පෙම් රස විඳිනා
හදවත් වලටයි රසය දැනෙන්නේ...//

ඒකයි මැණිකේ මේ වැව දකිනා 
කොයි මොහොතෙත් මට සුවය දැනෙන්නේ
ප්‍රේම තටාකේ

ගායනය : පණ්ඩිත් අමරදේව සමඟ වජිරා බාලසුරිය
ගී පද: චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු