පිහිටක් නැති සරණක් නැති - pihitak nathi saranak nathiපිහිටක් නැති සරණක් නැති
සතුටක් ඇති මුහුණක් නැති
මේ සසර දනව්වේ…
අපි අසරණ වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදුහාමුදුරුවනේ

අපි අසරණ වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදුහාමුදුරුවනේ

හබලක් නැති ඔරුවක් ඇති
මිනිසුන් වෙති වෙරළක් ඇති
මේ සසර දනව්වේ
අපි අසරණ වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදුහාමුදුරුවනේ

අපි අසරණ වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදුහාමුදුරුවනේ

නිවක් ඇති ගෙදරක් නැති
ගමනක් වෙති බෙර සක් නැති
මේ සසර දනව්වේ
අපි අසරණ වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදුහාමුදුරුවනේ

අපි අසරණ වෙලා වගේ
හිතට දැනෙනවා
බුදුහාමුදුරුවනේ


පද රචනය : පුජ්‍ය රඹුකන සිද්ධාර්ථ හිමි
සංගීතය සහ ගායනය : විශාරද ගුණදාස කපුගේ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී