ඔය මුවේ හසරැල් සොයා - Oya Muwe Hasaral Soya

Udaya Sri , Umaria sinhawansha,

ඔය මුවේ හසරැල් සොයා මේ සිත ඇදෙනවා
ඔය සිතේ රහසක් ලියා මා ලග ඉන්නවා
මං දන්නවා....

ලග ඉන්නවා...
අපි ආදරේ....
සුව විදිනවා...

නීල ඔය දෑස මාගේමයි කියා කීවා මතකයි එදා..
හීන මැව් දෑස ඔබ ලග තියා තුරුළේ මං ඉන්නවා...
හද සාගරේ ... .
ආශා මැවූ... 
මේ ආදරේ... 

ඈත කඳු යායේ සිසිලස සොයා යමුද අපි පියඹලා..
සීත නොදැනෙන්නේ ඔබ ලග නිසා ඉන්න තව ලං වෙලා...
හද සාගරේ ...
ආශා මැවූ... 
මේ ආදරේ... 

ඔය මුවේ හසරැල් සොයා මේ සිත ඇදෙනවා
ඔය සිතේ රහසක් ලියා මා ලග ඉන්නවා
මං දන්නවා....

ලග ඉන්නවා...
අපි ආදරේ....
සුව විදිනවා... 

ගායනාව :උදය ශ්‍රී  ,උමරියා සින්හවං


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු