ඔබ කවුද ප්‍රියේ මන්ද මෙසේ | oba kauda priye manda mese

J A Milton perera
ඔබ කවුද ප්‍රියේ
මන්ද මෙසේ
රන් රස සේ එන්නෙ බැඳී
ඈත භවයෙදී හුරු වූ දේකි මේ සුදූ
හුරු වූ දේකි මේ සුදූ...//

ඔබ මා වෙනුවෙන්ම ද ලොව දිනුවේ
මට මේ සෙනෙහස නෑ ඈ පිදුවේ...//

මගෙ ගීත නිධානය ඔබ ම තමා
පෙරළා දෙනු මැන මුව ගලන අමා

ඔබ කවුද ප්‍රියේ
මන්ද මෙසේ
රන් රස සේ එන්නෙ බැඳී
ඈත භවයෙදී හුරු වූ දේකි මේ සුදූ
හුරු වූ දේකි මේ සුදූ

අද මෙන් හෙට ඔබ ළඟ එකට ඉමී
සැනසුම් සුව සහනය රැගෙන එමී...//

ඔබ අමතන විට මම සිනාසෙමී
ගෙමිදුල ළඟ වැටි වැටි සිඟා කමී

ඔබ කවුද ප්‍රියේ
මන්ද මෙසේ
රන් රස සේ එන්නෙ බැඳී
ඈත භවයෙදී හුරු වූ දේකි මේ සුදූ
හුරු වූ දේකි මේ සුදූ...//


ගායනය : ජේ.ඒ. මිල්ටන් පෙරේරා
පද රචනය : කරුණාරත්න අබේසේකර
සංගීතය : පී. එල්. ඒ. සෝමපාල

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු