ඔබ ගියාම දුක මට දී - Oba giyama duka mata deeඔබ ගියාම දුක මට දී
දුක දරාගන්න නොහැකී
ටජ්මහල් සිහින ඉහිරී
සිත අනාතවී සරණී //

ඔබ ගියාම දුක මට දී
හිරු හදිස්සියෙන් මියැදී //
ලොව සැනින් අඳුරේ ගිලුණී
හිරු උමතු දුකින් දැවුණී
හිරු උමතු දුකින් දැවුණී

ඔබ ගියාම දුක මට දී
දුක දරාගන්න නොහැකී
ටජ්මහල් සිහින ඉහිරී
සිත අනාතවී සරණී

ඔබ ගියාම දුක මට දී
ඔබ ගියා කියා නොසිතී //
ඔබ ගැනම සිහින පුරමී
දුක තුලද ඔබම දකිමී
දුක තුලද ඔබම දකිමී

ඔබ ගියාම දුක මට දී
දුක දරාගන්න නොහැකී
ටජ්මහල් සිහින ඉහිරී
සිත අනාතවී සරණී

ගායනය - නිරෝෂා විරාජිනී 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana