මුදු මුහුණේ සුව දැනුනේ පිය ළඳුනේ මට විතරද - mudu muhune suwa danune piya landune mata witharada

deepika priyadarhani with karunarathna diwulgane
මුදු මුහුණේ සුව දැනුනේ පිය ළඳුනේ මට විතරද
ඔබෙ සුසුමේ සුව දැනුනේ හිමි සඳුනේ මට විතරද...//

පුළුළුකුළේ සුව යහනේ නිදි වැරුවේ මං විතරද..//

උරතළයේ හිස රන්දා සුව වින්දේ මං විතරද

මුදු මුහුණේ සුව දැනුනේ පිය ළඳුනේ මට විතරද
ඔබෙ සුසුමේ සුව දැනුනේ හිමි සඳුනේ මට විතරද

ඉඟ නෙරියේ රැළි බින්දේ පිය ළඳුනේ මං විතරද...//

ඉඟ නෙරියේ රැළි සැදුවේ හිමි සඳුනේ මගෙ විතරද

මුදු මුහුණේ සුව දැනුනේ පිය ළඳුනේ මට විතරද
ඔබෙ සුසුමේ සුව දැනුනේ හිමි සඳුනේ මට විතරද

ගායනාව : කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ සමඟ දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී 
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු