මිණි මිණි පොදේ - ලා අදුරේ - Mini mini pode la adure


මිණි මිණි පොදේ - ලා අදුරේ
තෙමි තෙමි ගියදා
ඉදහිට අදත් සිහිවෙනවා
සිරිපොද දැකලා.......//

ආසිරි මල් වරුසාවේ
නැහැ අපි තෙමුනේ
වැහි සිරි බලන්නට ඔබ නෑ
අද කුඩ සෙවනේ.......//

මිණි මිණි පොදේ.......

මා හෙලු කදුළැලි පුරවා
වැහිකළු ඒවී
ඔබේ පාමුල මුතු වරුසා
විසිරී යාවී.........//

මිණි මිණි පොදේ - ලා අදුරේ
තෙමි තෙමි ගියදා
ඉදහිට අදත් සිහිවෙනවා
සිරිපොද දැකලා.......//


ගායනය: නිරංජලා සරෝජිනී
පද රචනය : ලූෂන් බුලත්සිංහල


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු