මනලෝලී මනමාලියේ - Manaloli Manamaliye

Rukantha Gunathilaka, chandraleka perera,
මනලෝලී මනමාලියේ..
ඔය දෑසේ කැල්මන් වෙලා..
මාගෙ දෑතේ දැවටී ආවේ
පවසන්නදෝ ආදරේ...

කවදා හෝ සංසාරයේ
එක් වීලා අතිනත් වෙලා
ආවා වගේ ඔබ මේ ආවේ
පවසාලා ප්‍රේමාදරේ...

මුව මදහාසේ ඔබ මට පෑවේ
විහිදා පෙම් ආරාධනේ...
ඉඟියෙන් වාගේ රහසින් කීවේ
සැනසීමයි මේ ජීවිතේ...

ඔබ හිනැහේවී පුන්සඳ වාගේ
පායාලා මාගේ ලොවේ...
මනලෝලී මනමාලියේ..
ඔය දෑසේ කැල්මන් වෙලා..

ආවා වගේ ඔබ මේ ආවේ
පවසාලා ප්‍රේමාදරේ...

ඈයිදෝ නොහෑගේ ලෙන්ගතු වූයේ
ඔබ මා ලංවීලා මෙසේ.........
ලතැවුල් කීවේ සංසිදවූවේ
දෙනෙතේ දල්වාලා සෙනේ......
ඔබ සුව ගේනා සුවඳක් වාගේ
පාවේවී මාගේ ලොවේ........

මනලෝලී මනමාලියේ..
ඔය දෑසේ කැල්මන් වෙලා..
මාගෙ දෑතේ දැවටී ආවේ
පවසන්නදෝ ආදරේ...

කවදා හෝ සංසාරයේ
එක් වීලා අතිනත් වෙලා
ආවා වගේ ඔබ මේ ආවේ
පවසාලා ප්‍රේමාදරේ...


ගායනාව :රූකාන්ත ගුණතිලක,චන්ද්‍රලේකා පෙරේරාComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana