ආ මග කෙටියි යා යුතු මග දුරයි | a maga ketiyi ya yuthu maga durayi

ආ මඟ කෙටියි.... යා යුතු මග දුරයි....
නිරතුරු නුවණැසින් තරණය කළ යුතුයි....
මේ ඇරඹුම යි.... මාවත බෝ දුරයි....
නුවණින් අවදියෙන් යා යුතු බව දනිම්....//

මේ මඟ තැනිතලා සේ ම සෙල්තලා හමුවේවී....
මේ මඟ තැනිතලා සේ ම සෙල්තලා හමුවේවී....
සිත සවි නොබිඳ එමග ගෙවා දිරි වඩා....
ජය ඉම දකිමි අදිටනින්....

ආ මඟ කෙටියි.... යා යුතු මග දුරයි....
නිරතුරු නුවණැසින් තරණය කළ යුතුයි....
මේ ඇරඹුම යි.... මාවත බෝ දුරයි....
නුවණින් අවදියෙන් යා යුතු බව දනිම්

සාවුන් මුවැත්තියන් සේ ම වගවලසුන් හමුවේවී....
සාවුන් මුවැත්තියන් සේ ම වගවලසුන් හමුවේවී....
නුවණැස නොහැර කළණ මිතු සිත හඳුනා....
තරණය කරමි මග සොඳින්....

ආ මඟ කෙටියි.... යා යුතු මග දුරයි....
නිරතුරු නුවණැසින් තරණය කළ යුතුයි....
මේ ඇරඹුම යි.... මාවත බෝ දුරයි....
නුවණින් අවදියෙන් යා යුතු බව දනිම්

පද රචනය - කුලරත්න ආරියවංශ
සංගීතය - ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
ගායනාව - දමයන්ති ජයසූරිය සමග නුවන් නයනජිත් ⁣කුමාර

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana