ලියතඹරා මුදු කුසුමකි ඈ - Liyathabara Mudu Kusumaki Aae

Athma Liyanage,

ලියතඹරා මුදු කුසුමකි ඈ....
තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිදිනා..
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි//

මායාව මායාව ලොව රවටනා..
සිහිනයකි සිහිනයකි අදුරේ පාවෙනා..
විණාවේ තත් අතර මුදු ස්වරේ ඇයමයි..
මා හදට රස ගෙනෙන මධුවිත ඇයයි..

ලියතඹරා මුදු කුසුමකි ඈ....
තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිදිනා..
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි

මිරිගුවකි මිරිගුවකි අප රවටනා..
දුර ඈත සිතිජයකි ඉම නොපෙනෙනා..
නිල් නයන බිගු දැලකි නෙත් සරය සුමුදුයි..
මගෙ ජීවේ වැලි කතරේ දිය බිද ඇයයි..

ලියතඹරා මුදු කුසුමකි ඈ....
තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිදිනා..
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි//

නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි...
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි...
නෑ ලෝකේ ජීවේ ඇයයි...

ගායනාව : ආත්මා ලියනගේ 
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී