කුසුම් පිපී තුරු මතේ සුවඳ හමයි දස අතේ | Kusum pipi thuru mathe suwanda hamay dasa athe

කුසුම් පිපී තුරු මතේ සුවඳ හමයි දස අතේ...//

කෝකිල කුජනය නැගේ ලියගොමු අතරේ
මධුර වසන්තේ

කුසුම් පිපී තුරු මතේ සුවඳ හමයි දස අතේ...//

රේණු සැලේ වැලි තළේ පෙති ගිලිහී දිය වැළේ...//
ගඟබඩ තුරු වදුල තුලේ කුරුළු ගී ඇසේ
මධුර වසන්තේ

කුසුම් පිපී තුරු මතේ සුවඳ හමයි දස අතේ...//

ගම්මානය කෙළවරේ පන්සල් බිම බෝ රුකේ...//
සිළි සළි ගා කොල නැටවේ සම්බුදු මිහිරේ
මධුර වසන්තේ

කුසුම් පිපී තුරු මතේ සුවඳ හමයි දස අතේ...//

අඹ මල් පොකුරට වෙලා ලේනෙකු ටිං ටිං කියා..//
මධු රස ගී ගය ගයා අම රස වින්දේ
මධුර වසන්තේ

කුසුම් පිපී තුරු මතේ සුවඳ හමයි දස අතේ...//

කෝකිල කුජනය නැගේ ලියගොමු අතරේ

කුසුම් පිපී තුරු මතේ සුවඳ හමයි දස අතේ...//


ගායනය : සෝමතිලක ජයමහ
ගී පද මාලාව : ජෝර්ජ් පල්ලියවත්තනාද රටා: සෝමතිලක ජයමහ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana