කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ | kokilayange kokila nadeකෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ//
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

ජාති ජාති මලින් සුවඳ උරා බී
වටින් පිටින් සිසිල් සුලං හමන්නේ
සාමදාන සැඳෑ සුභා ඇදෙන්නේ
අන්න අන්න ඉරත් මුහුදෙ ගිලෙන්නේ
මගේ කුමාරී යාර තොටිල්ලේ පැදෙමු නිදැල්ලේ

කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ//
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

සුදෝ සුදෝ අන්න සඳත් එබෙන්නේ
සාදු සාදු ඔබේ දෙසයි බලන්නේ
එපා එපා සඳේ නිකං තැවෙන්නේ
ඇයිද මගේ සුදා මටයි ආදරේ
අන්න දෙව් ලියෝ අපේ පෙම් බලා ගීත ගයන්නෝ

කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ//
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

සමන් මලක් නෙලා මගේ බිසෝගේ
හිසේ ගසම් අන්න මගේ විනෝදේ
එන්න අනේ එන්න මගේ කුමාරී
සාදු කියා හාදු දෙකක් දෙන්නෙමී
මගේ කිරිල්ලී හඬින් සුමිහිරී ගයා නමාවී

කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ//
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී

බොහොම ඇතත් සුදෝ මැණික් සාගරේ
ඔබයි මගේ මැණික මගේ ආදරේ
ඉතින් එපා සැකක් මගේ සුන්දරී
මෙලෝ එලෝ ඔබයි මගේ පෙම්බරී
මගේ අසෝකා මගේ විශාකා මගේ මල්ලිකා

කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ//
හීන හඬින් හීන වගේ එයි නැගී


පද රචනය :හියුබත් දිසානායක
තනුව,සංගීතය,ගායනය :සුනිල් සාන්ත

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී