කියන්න බැරි දේ - Kiyanna Bari De

Chamika sirimanne

කියන්න බැරි දේ ලියා එවන්නම්
කියවා හඩනු එපා...
සිත තුල සිරවී සිදලනු නොහැකි
ආදර හැගුමන් ලියා එවන්නම්
කියවා හඩනු එපා...

නැත මා වරදක් ඔබහට කෙරුවේ
මෙතුවක් කල් මා නිහඩව සිටියේ //
මා නිවරදි බව ඔබ දැනගනී කියා
බ යලි ඒවි කියා...

නොසිතූ අයුරින් නොපැතූ විලසින්
ඔබ වෙනකෙකු හා අතගත් පුවතින් //
හැඩවේ තවමත් සිත ඔබ මගේ කියා
හිමි නැති පැතුම සදා...

කියන්න බැරි දේ ලියා එවන්නම්
කියවා හඩනු එපා...
සිත තුල සිරවී සිදලනු නොහැකි
ආදර හැගුමන් ලියා එවන්නම්
කියවා හඩනු එපා...

ගායනාව   :චාමික සිරිමාන්න 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී