කවුරුත් එන්නැති කවුරුත් දන්නැති - Kawruth Ennathi Kawruth Dannathi

Gunadasa Kapuge,

කවුරුත් එන්නැති කවුරුත් දන්නැති
මල්පෙති ඉහිරුණු මල් පාරේ
දවසක හමුවෙමු හමුවී හිනැහෙමු
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ....

සඳකැන් බොදවුනු වලා කැදැල්ලේ..
තරුකැට අහුරක සිනා මෝදු කර
කඳුලින් ඉපදුනු ඉන්ද්‍රචාපපයේ
උදා නොවන සිහිනයක් දකින්නට
දවසක හමුවෙමු හමුවී හිනැහෙමු
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ...

සියොළඟ මිහිදුම් සළු අතුරාලා..
මන්දාකිනියේ ඔබ හිනැහෙද්දී..
උදා ලහිරු සේ මීදුම සඟවා..
නොකී රහස් දෙනයනට කියන්නට
දවසක හමුවෙමු හමුවී හිනැහෙමු
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ...

කවුරුත් එන්නැති කවුරුත් දන්නැති
මල්පෙති ඉහිරුණු මල් පාරේ
දවසක හමුවෙමු හමුවී හිනැහෙමු
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ....

හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ....
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ....
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ....
හිනැහී වැලපෙමු අපි ආයේ....


ගායනාව : ගුණදාස කපුගේ
පද රචනය් :සමන්අතාඋද හෙට්ටි
සංගිතය : H.M ජයවර්දන


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු