කවුරුවත් නැහැ කවුරුවත් නැහැ | kauruwath naha kauruwath naha

කවුරුවත් නැහැ කවුරුවත් නැහැ
එගොඩට යන්නට එගොඩට යන්නට
ඉරගල වැටිලා ඉවුර දෙපැත්තේ
අඳුර ගලනවා පාරුව ඇතුළට
ලන්තෑරුම කෝ ඔහෙ තිබුණා වේ
කවුරුවත් නැහැ කවුරුවත් නැහැ

දවසින් දවසට පාළම හැදුනා
පාළම් මෝලේ හෙණ හඬ ඇසුණා
කිරල කැලෑවේ කුරුළු කොබෙයියන්
ගම හැරදා යන්න ගිහින්

කවුරුවත් නැහැ කවුරුවත් නැහැ
එගොඩට යන්නට එගොඩට යන්නට

දෑතේ අතැඟිලි හබලට ගෙවුනා
ගෙනියන්නට බැරි මහ බර තිබුණා
මෙතුවක්‌ නොමගිය බර අද දවසේ
මට හිනැහීගෙන යනවා වාගෙයි

කවුරුවත් නැහැ කවුරුවත් නැහැ
එගොඩට යන්නට එගොඩට යන්නට
ඉරගල වැටිලා ඉවුර දෙපැත්තේ
අඳුර ගලනවා පාරුව ඇතුළට
ලන්තෑරුම කෝ ඔහෙ තිබුණා වේ
කවුරුවත් නැහැ කවුරුවත් නැහැ


ගායනාව : අමරසිරි පීරිස්

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු