කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන් - Kandulu Bidak Ma Wenuwen

Rukantha Gunathilaka,

කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන්...
නොසැලෙන්නයි ඔබේ ඇසින්
ආදරයේ අනුකම්පා....
අයදින්නට එපා මගෙන්..//

කුළුදුල් සෙනෙහස ඔබගේ...
පුද කළ දා එකම සිතින්..
ඔබ දෙගුරුන් නොපැතු මා...
ලොව තනි වේ නම්....

කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන්...
නොසැලෙන්නයි ඔබේ ඇසින්
ආදරයේ අනුකම්පා....
අයදින්නට එපා මගෙන්..

එක මඟ යන මුත් කිසිදා..
හමු නොවෙනා දෙදෙනෙකු නම්..
තනිවෙන්නම් සැමදා මා....
ඔබ සැනසේ නම්...
කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන්...
නොසැලෙන්නයි ඔබේ ඇසින්
ආදරයේ අනුකම්පා....
අයදින්නට එපා මගෙන්..

ගායනාව   :රූකාන්ත  ගුණතිලක Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු