කදු පාර ඈත අයිනේ -Kandu Para Atha Aine

Milton Mallawarachchi

කදුපාර ඈත අයිනේ
සද රෑක ඈ සිනාසේ
වේදනා සිතාරයේ
ඒ ගීත රාවේ ඈසේවා
ජීවිතේ පුරා...

යාලුවී දෙවටේ එදා
කී කතා අසා...
පාළුවී හෑඩුවා සදා
මාරුතේ පවා...

කදුපාර ඈත අයිනේ
සද රෑක ඈ සිනාසේ
වේදනා සිතාරයේ
ඒ ගීත රාවේ ඈසේවා
ජීවිතේ පුරා...

ගං ඉමේ මාදං කෑලේ
පාසෑලේ පුරා...
මා සොයා ආවා වගේ
වෙන්වෙලා ගියා...

කදුපාර ඈත අයිනේ
සද රෑක ඈ සිනාසේ
වේදනා සිතාරයේ
ඒ ගීත රාවේ ඈසේවා
ජීවිතේ පුරා...


ගයනාව :මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි

පද රචනය :උපාලි දනවලවිතාන
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී