හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා | hanthane kandu muduna sisara

හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා
පවනක් වී එන්නම්
ඔබේ සුවද රැඳි කුටිය සමීපේ
කුසුමක් වී ඉන්නම්
කුසුමක් වී ඉන්නම්

තුන් මහලින් සැදි සරසවි පායේ
මල් කැටයම් සෙවණේ
සිරිපොද වැස්සේ
නැගුණු සතුටු රළ
මිරිඟු සයුරු විණි අතීතයේ
මිරිඟු සයුරු විණි අතීතයේ

හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා
පවනක් වී එන්නම්
ඔබේ සුවද රැඳි කුටිය සමීපේ
කුසුමක් වී ඉන්නම්
කුසුමක් වී ඉන්නම්

පාළු නිසංසල කඳුවැටි අතරේ
මහවැලි ගං ඉවුරේ
අත්තටු සිඳගත් විහඟ විලාසෙන්
අපේ පැතුම් ඉකි බිඳුනු ඇසේ

හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා
පවනක් වී එන්නම්
ඔබේ සුවද රැඳි කුටිය සමීපේ
කුසුමක් වී ඉන්නම්
කුසුමක් වී ඉන්නම්


ගීතයේ පද : ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ
සංගීතය :ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස
ගායනය : පණ්ඩිත් අමරදේව

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana