ඇස ගැටෙනා දස දහසක් නෙතු මත - Esa gatena dasa dahasak nethu matha

ඇස ගැටෙනා දස දහසක් නෙතු මත ඔබෙ දෑසම මා සෙවූ තරම්...//

ඒ නෙතු කිසි දින මා සතු නොව බව

දැන දැන මා පෙම් කෙරූ තරම්...//

ඔබ නොදනී මුළු ලොවම දනී...//

ඔබෙ දෑස් මතින් මා පැතූ පැතුම්
ඔය නෙතූ මගෙමයි පිරූ පෙරුම්...//

ඒ පැතු පැතුමන් ඒ පිරු පෙරුමන්
කඳුලැල්ලක් වී ගැලූ තරම්

ඔබ නොදනී මුළු ලොවම දනී...//

ඔය නෙතු දැහැනේ සම වැදී මෙමා
ඔය නෙතු තුල මා සිතූ සිතුම්..//

බොඳ වු සිතුවම්
බිඳුනූ හසරැල්
සොවින් මා ඒ හෙළු සුසුම්

ඔබ නොදනී මුළු ලොවම දනී...//

ඇස ගැටෙනා දස දහසක් නෙතු මත ඔබෙ දෑසම මා සෙවූ තරම්...//

ඒ නෙතු කිසි දින මා සතු නොව බව

දැන දැන මා පෙම් කෙරූ තරම්...//
ඔබ නොදනී මුළු ලොවම දනී...//


ගායනාව : ශිහාන් මිහිරංග  


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana