දුක හාදු දෙන රැයේ - Duka Hadu Dena Raye

Gunadasa Kapuge

දුක හාදු දෙන රැයේ..
හිත පතුලටම.. වෙලා..
යෞවනේ.. අගට විය විරහී
හද ගිලන් වෙලා..//

ගහ කොළද මල් පිපේ...
ඇල දොල නිල කඩා හැලේ..
පෙර දා...ක මිරිගු සයුරේ..
ඒ රුවට රැවටුනේ...

දුක හාදු දෙන රැයේ..
හිත පතුලටම.. වෙලා..
යෞවනේ.. අගට විය විරහී
හද ගිලන්.. වෙලා....

නන්නාඳුනන ලෙසේ..
මග තොට යලිත් හමු වෙලා..
මහ මෙර හිසින් දරාගෙන..
අපි යමු දුරස් වෙලා...


දුක හාදු දෙන රැයේ..
හිත පතුලටම.. වෙලා..
යෞවනේ.. අගට විය විරහී..
හද ගිලන් වෙලා....//

දුක හා..දු දෙන රැයේ..

ගායනාව   : ගුණදාස කපුගේ 
පද රචනය් :වසන්තා බණ්ඩාර දිසානායක 
සංගිතය    : ගුණදාස කපුගේComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු