දවසක් දා හැන්දැවක - Dawasakda Handewaka

Rukantha Gunathilaka,

වසක් දා,,, හැන්දැවක
පොතක් බලන්නට සිතුනා,,,,
සිතුවෙත්  නෑ ඒ ජාමෙට...
ඔබව මතක් වෙයි කියලා...

ඈ මගේ ගතේ හැගුමන් පෙලා
ඈ මගෙ සිතේ සක්මන් කලා
මා දිහා බලා සුසුමන් සලා
ආදරෙයි කියා නොකියා ගියා
කිය පොතේ ලියවී... තිබුනා..

රේනූ රේනූ මල් මිටේ රේනූ
ඈට පෙම් කරන්න මට බෑලු
රන් සමනල තටු මට ලැබෙන්නෙ නෑලු......
රොන් පිරී සැලෙන්න මල් රේනූ...

සද වත දො මා දුටුවේ
ඔබෙ ගත දො මා දුටුවේ
සිතුවම් දො.... මා දුටුවේ
හැබැහින් දො..... ඔබ දුටුවේ
ඈ මගේ ගතේ හැගුමන් පෙලා
ඈ මගෙ සිතේ සක්මන් කලා
මා දිහා බලා සුසුමන් සලා
ආදරෙයි කියා නොකියා ගියා
කිය පොතේ ලියවී... තිබුනා..

රේනූ රේනූ මල් මිටේ රේනූ
ඈට පෙම් කරන්න මට බෑලු
රන් සමනල තටු මට ලැබෙන්නෙ නෑලු......
රොන් පිරී සැලෙන්න මල් රේනූ...//

රොන් පිරී සැලෙන්න මල් රේනූ...
ඈට පෙම් කරන්න මට බෑලු.....

ගායනාව   : රූකාන්ත ගුණතිලක 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී