දෑසම රිද්දන හසඟන තාලෙන - dasama riddana hasangana thalena

දෑසම රිද්දන හසඟන තාලෙන
පාද නගාගෙන කවුද හැබෑටම
මේ යන රන් ළන්දා

කිව්වා නාහන මේ මගෙ දෑසම
ඇසිපිය නොහෙළනවා

මේ හැටි ලස්සන රූ වරුනාවට
ඉබේට නැවතුනු හිටි පාදෙම
ඔය කී රූ වරුණා

මා ගැන නම් මේ අහන්න ආසයි
ආයෙම මයෙ වරුණා

මල් පෙති වාගේ පාද රිදේදෝ
බොරළු ප‍යේ ඇනිලා

මා‍ ගැන මන්දෝ මේ අනුකම්පා
හිතට දුකක් දැනිලා

ආලේ කුසුමෝ මා හිත පිපිලා
සුවඳ හමන දැනිලා

දෑසම රිද්දන හසඟන තාලෙන
පාද නගාගෙන කවුද හැබෑටම
මේ යන රන් ළන්දා

මා ගැන නම් මේ අහන්න ආසයි
ආයෙම මයෙ වරුණා

පේරද නාරං බෝවිටියා දං
අපට කඩා දෙයිදෝ

බුරුතු පිටින් මා වාරේ අවාරේ
නෙලාන ඉන්නම් දෝ

මේ ගුරු පා‍රේ මේ නෙතු ආයේ
හෙටත් සිනා සෙයිදෝ 

දෑසම රිද්දන හසඟන තාලෙන
පාද නගාගෙන කවුද හැබෑටම
මේ යන රන් ළන්දා

කිව්වා නාහන මේ මගෙ දෑසම
ඇසිපිය නොහෙළනවා

මේ හැටි ලස්සන රූ වරුනාවට
ඉබේට  නැවතුනු හිටි පාදෙම
ඔය කී රූ වරුණා

මා ගැන නම් මේ අහන්න ආසයි
ආයෙම මයෙ වරුණා


පද රචනය : ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ
තනුව හා සංගීතය :රූකාන්ත ගුණතිලක
ගායනාව : රූකාන්ත ගුණතිලක, නෙලූ අධිකාරි


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී