බලා වැලපෙමි(හන්තාන සිහිනේ ) -Bala welapemi (Hanthana sihine)

umaria sinhawansa, W.D. Amaradewa,

බලා වැලපෙමි
නෙලාගනු බැරි
හන්තාන සිහිනේ..
දරා නෙත් අග
දොවා සිත් මල
ගොතනු මැන ළදුනේ..
සංසාර සිහිනේ...

වැහි පබළු යට
රගමඩල මැත
ඔබේ දෑතේ තුරුළු වෙන්නට
බිසෝ හැර ගිය
ලසෝ රග හළ
අමාවක අදුරේ...
නොඑනු මැන ළදුනේ...


බලා වැලපෙමි
නෙලාගනු බැරි
හන්තාන සිහිනේ...

වඩින තුරු සද
දුරින් ඉන්නම්
තරු ඇදුරු පෙම් ගී අහන්නම්
සොදුරු ඒ සද දියේ එන්නම්
ඉදිනු මැන සොදුරේ..
හන්තාන අරණේ...

ම්.. ම්..ම්..ම්..ම්..ම්....//

හන්තාන සිහිනේ...

ම්.. ම්..ම්..ම්..ම්..ම්....ගායනාව : W.D අමරදේව ,උමරියා සින්හවංComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී