අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න | ayanna kiyanna lowatama ahenna


අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී //

පාසල නම් රන් දෙවොලේ
දෙවියන් වන් ගුරු කැළගේ
සිත දිනමින් පා සෙවණේ
ශිල්ප ලබා මතු දවසේ
ලෝකය දකින්න
එහි සැරිසරන්න
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී

අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී

කාසි පනම් හිටි හැටියේ
සතුරෝ ගෙන යති රහසේ
පොතින් පතින් ලද දැණුමේ
ධනය සදාකල් සුරැකේ
ඥානය වඩන්න
කාලය ගෙවන්න
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී

අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී ///


ගායනය - විශාරද නන්දා මාලිනී
පද රචනය - මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න
සංගීතය - මර්වින් පෙරේරා


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී