අරුණලු ඇතිරෙන හිමිදිරි යාමේ | arunalu pathirena himidiri yame

අරුණලු ඇතිරෙන හිමිදිරි යාමේ
සිතුවිලි පවුවේ පෙරදිග අහසේ
හිමියනි මම බුදු රැස් දැක ගත්තෙමි
හිමියනි මම බුදු රැස් දැක ගත්තෙමි...//

කළුවර ගොනු කොට ගිමන් දවන මඟ
ගමන් කළෙමි දුර සසර පුරා...//

පස්කම් සම්පත් එක් තැන් කරගෙන
ගමන් කළෙමි දුර සසර පුරා

අරුණලු ඇතිරෙන හිමිදිරි යාමේ
සිතුවිලි පවුවේ පෙරදිග අහසේ
හිමියනි මම බුදු රැස් දැක ගත්තෙමි
හිමියනි මම බුදු රැස් දැක ගත්තෙමි

මහ කරුණාවේ සිලිල ගලා එන
බුදු හිමියනි ඔබේ මෙත් දහරේ...//

නැහැවෙමි සසරෙහි කෙලෙස් මුදා හැර
බුදු හිමියනි ඔබෙ මෙත් දහරේ

අරුණලු ඇතිරෙන හිමිදිරි යාමේ
සිතුවිලි පවුවේ පෙරදිග අහසේ
හිමියනි මම බුදු රැස් දැක ගත්තෙමි
හිමියනි මම බුදු රැස් දැක ගත්තෙමි

පද රචනය : ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්
තනුව, සංගීතය හා ගායනය : වික්ටර් රත්නායක

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී