අනන්තෙන් පියඹා ඇවිදින් තරු කුමරා-Ananthen Aa tharu kumaraඅනන්තෙන් පියඹා ඇවිදින් තරු කුමරා
අනන්තෙන් පියඹා ඇවිදින්
තරු කුමරා

ඒ ආත්මයේදී අපි වෙන්වුණත්
පසුපසම ආවා ඔබෙ රුව සොයා
අනන්තෙන් පියඹා ඇවිදින්
තරු කුමරා

ආදරයේ සුලි සුළගේ මා පැටලෙන්නෙ ඔබේ රුව සොයා
හී පහරින් සමුගත්තේ මගෙ පණ රැක දෙන්නයි ඔයා
ඉපදෙන්නේ නැවතත් මා වශියෙන් ඔබේ ආදරේ
කවදාවත් ඉඩ නෑ දැන් කඳුලින් වෙන් වන්න නම්

You are my destiny destiny destiny Baby
You are my destiny destiny destiny Baby

අනන්තෙන් පියඹා ඇවිදින් තරු කුමරා
අනන්තෙන් පියඹා ඇවිදින්
තරු කුමරා

ඒ ආත්මයේදී අපි වෙන්වුණත්
පසුපසම ආවා ඔබෙ රුව සොයා
අනන්තෙන් පියඹා ඇවිදින්
තරු කුමරා
තරු කුමරා


ගායනය:රදිෂ් වැන්දබෝනා /ඉන්දිවරී හෙට්ටිආරච්චි
  

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana