අමාවකට අතවනනා පිච්චමලී | amawakata atha wanana pichchamalee

අමාවකට අතවනනා පිච්චමලී
ලමැද නුඹේ කිරි පුසුඹෙන් සිත කැළඹී
පිච්ච පතට පැණි පෙරලා බොන යාමේ

පිච්ච මලට පැණි ඉහුනද සංකාවේ...//

ලමැද හොවා හද සෙනෙහස දුන්නාට
කුමක් කරන්නද සමනල් හිනාවට
දෑත දිගු කරන්නට බෑ නුඹේ ලොවට

වරද මගෙන් සඟවාදෙනු ලෝකයට...//

අවිහිංසක සිති විලි සිත බැන්දාට
එකට කූඩු වෙන්නට බැරි පෙර පවට
ඉතින් සාප කරමින් මගේ ඉක්මන් කමට

එපා විසිකරනු ගින්දර මගෙ පැල්පතට...//

අමාවකට අතවනනා පිච්චමලී
ලමැද නුඹේ කිරි පුසුඹෙන් සිත කැළඹී
පිච්ච පතට පැණි පෙරලා බොන යාමේ

පිච්ච මලට පැණි ඉහුනද සංකාවේ...//


ගායනය : චාමර වීරසිංහComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana