ආගන්තුක කුරුල්ලා කොහෙන්දෝ ඇවිල්ලා - aganthuka kurulla kohendo ewilla


ආගන්තුක කුරුල්ලා කොහෙන්දෝ ඇවිල්ලා
අපේ කුඩා කූඩුව ළඟ අඟර දඟර ඇයි
බලාගෙනයි
අම්ම තාත්තා අපේ දැන් ළඟ ළඟ එයි...//

උඩ කරණම් බිම කරණම් මට පේන්නදෝ ඔතරම්
රාග තාල ගී කිචි බිචි අහවරයක් නෑ
ඒ වුනාට නුඹට මගේ ආදරයක් නෑ

ආගන්තුක කුරුල්ලා කොහෙන්දෝ ඇවිල්ලා
අපේ කුඩා කූඩුව ළඟ අඟර දඟර ඇයි
බලාගෙනයි
අම්ම තාත්තා අපේ දැන් ළඟ ළඟ එයි

කෝඩු තරුණ පැඟිරි වියේ ඔය දාංගලේ ඔහොමයි
ඒ වුනාට හොඳ හැදිච්ච කිරිල්ලියක් මං
මගේ හිතේ නැතේ නුඹට ආදරයක් නම්

ආගන්තුක කුරුල්ලා කොහෙන්දෝ ඇවිල්ලා
අපේ කුඩා කූඩුව ළඟ අඟර දඟර ඇයි
බලාගෙනයි
අම්ම තාත්තා අපේ දැන් ළඟ ළඟ එයි


පබැදුම :ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ
තනුව හා සංගීතය :නවරත්න අත්තනායක
ගායනය :ආචාර්ය සුජාතා අත්තනායක


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana