ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ - adare ay podi handa mame

chandra kabral
ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ
ඔබට මෙතරම් දරුවෝ
හඳ මාමේ...//

කිරියි පැණියි මට ගෙනැවිත් දෙන්කෝ...//

හීන් සැරේ හඳ මාමේ

ගී කියා ඔබටයි අමතන්නේ...//

මේ පුංචි නංගා ඔබගේ
හඳ මාමේ

ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ
ඔබට මෙතරම් දරුවෝ
හඳ මාමේ

ඉවුර දෙසිනි තිසා වැවේහී...//

සුළඟ ඒය හමාලා

එන්න යන්නට අපි හඳ මාමේ...//

තිසා වැවේ වැව රවුමේ
හඳ මාමේ

ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ
ඔබට මෙතරම් දරුවෝ
හඳ මාමේ...//

ගායනය : චන්ද්‍රා කබ්රාල්
පද රචනය : සරත් විමලවීර
සංගීතය: වින්සන්ට් සෝමපාල


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු