වාලුකා කතරේ - Waluka kathareවාලුකා කතරේ
නිදිනේනා රාත්‍රියේ
තාරුකා ගානේ
කවි ලීවා කඳුලින් ප්‍රේමයේ..//
වෙන්වෙලා ආදා
හස නගා මූනේ
හිත හැඬු සේයා
ගොළු කලා දෑසේ
හමුවන්නේ ආයේ කවදා ප්‍රියයානේ මේ අපි
වේදනාවන්ද ආදරේ නැතිදාට කාසි

වාලුකා කතරේ
නිදිනේනා රාත්‍රියේ
තාරුකා ගානේ
කවි ලීවා කඳුලින් ප්‍රේමයේ
වාලුකා කතරේ....

නලවනා යාමේ
සිටු ළමා දෑතේ
කල්පනා හීනේ
දිය උනා දෑසේ
නළවන්නේ පුංචි ඈයෝ
කවදාදෝ මා ඔබේ
ඒ දිනේ තාම තාරකා
නැතිවාලු කීවේ.....

වාලුකා කතරේ
නිදිනේනා රාත්‍රියේ
තාරුකා ගානේ
කවි ලීවා කඳුලින් ප්‍රේමයේ.........//
වාලුකා කතරේ


පද රචනය: සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ
සංගීතය: මොහාන් රාජ්
ගායනය: නිරෝෂා විරාජිනී


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී