වලාකුළක් ගෙන මුවා කරමු හිරු - Walakulak gena muwa karamu hiru


වලාකුළක් ගෙන මුවා කරමු හිරු
ගිනිගෙන වියරුව නළියන වැලි කතරේ
රත්වුණු වැලිකැට පුපුරණ
මැද පෙරදිග මරු කතරේ..//

වතුර මලෙන් ආ දොළ අමතක කර
ධුලි සුළන් විඳ වෙළ අමතක කර
විදුලි පහන් මැද සඳ අමතක කර
දෙපා අභියසට ගමු අපි සුරපුර

වලාකුළක් ගෙන මුවා කරමු හිරු
ගිනිගෙන වියරුව නළියන වැලි කතරේ
රත්වුණු වැලිකැට පුපුරණ
මැද පෙරදිග මරු කතරේ

නගර දනවු මැද සුවිසල් මන්දිර
අතර උපන් රට නොරටුන් ලං කර
පඳුරු පටුක් කටු අතගා උල් කර
විනෝද වෙමු අපි ලේ මස් දිය  කර

වලාකුළක් ගෙන මුවා කරමු හිරු
ගිනිගෙන වියරුව නළියන වැලි කතරේ
රත්වුණු වැලිකැට පුපුරණ
මැද පෙරදිග මරු කතරේ

ගයනාව : විජය කුමාරතුංග

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු