සුපිපුණ සුගන්ධ යුත් සොඳ පුෂ්පා - supipuna sugandayoth sonda pushpa


සුපිපුණ සුගන්ධ යුත් සොඳ පුෂ්පා //
සිඹිමින් නෙළමින් //
නෙළමින් මම යමි යමි උද්‍යානයේ //
උදයේ රම්‍යා නෙළමින්නේ
සුපිපුණ සුගන්ධ යුත් සොඳ පුෂ්පා //

බිඟු රාසී හැම කාලේ ඇත කෝපේ කුමරී හා
මල් නෙළා ලෙමී මං ගොතන්ට මාලා රජ දුවනී යන්ටා //
මෙවාරේ නෙළන්ට කුසුමන් යාමී //
සුපිපුණ සුගන්ධ යුත් සොඳ පුෂ්පා //
සුපිපුණ සුගන්ධ යුත් සොඳ පුෂ්පා ...ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු