සන්තාප මාවතේ සංවේදනා මැඳුරේ - Santhapa mawathe sanwedana mandure

සන්තාප මාවතේ සංවේදනා මැඳුරේ
සංවේගයෙන් දන්වා සිටින්
වෙන්වීම මා ඇගෙන්..//

තරුවක් ලෙසින් වැළපී හඬා රැයේ
දැරියක් හිඳී තනිවී දෙමන්තලේ
නොසැලී රැඳී කඳුළක් ඇගේ නෙතේ
හඬගා කියයි නටබුන් අතීතයේ

සන්තාප මාවතේ සංවේදනා මැඳුරේ
සංවේගයෙන් දන්වා සිටින්
වෙන්වීම මා ඇගෙන්

හසරැල් මැකී පිපි මල් මුවේ ඇගේ
සිහිළැල් සිඳී හද විල් තලේ මගේ
සඳ තාරකා අඳුරේ ගිලී ගියේ
ඇය මා සෙවූ සෙනෙහේ නිමාව සේ

සන්තාප මාවතේ සංවේදනා මැඳුරේ
සංවේගයෙන් දන්වා සිටින්
වෙන්වීම මා ඇගෙන්

ගයනාව : සුනිල් එදිරිසිංහ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී