සල් සපු නා නිල් මහනෙල් - Sal sapuna nil manel
සල් සපු නා - නිල් මහනෙල්..
කුමුදු සමන් - මල් අතරේ..//
කිඩාරම් මලේ පවා..සුවඳ දිග හැරේ..
කිඩාරම් මලේ පවා..සුවඳ දිග හැරේ..

සල් සපු නා - නිල් මහනෙල්.......

පළිඟු රුවන් මිණිමුතු මෙන් පහන් දිලෙනවා..
එබඳු පහන් අඳුරු විමන් පහන් කරනවා..
වැලිතලේ - සැඟවිලා - රුවන් හැදෙනවා..
එය හැඟී නෙත මගේ කඳුළු සලනවා..

සල් සපු නා - නිල් මහනෙල්..

වීණාවෙන් බිළිඳු තතින් මිහිරි ස්වර වැයේ..
සුපෙම් හැඟුම් උපද්දවයි දුගී වුව ළයේ..
කළු වළා - වල පවා - රිදී ඉරි තියේ..
කිමද මේ නියදහම් අමතක ව ගියේ..

සල් සපු නා - නිල් මහනෙල්..

ගායනය : එච්. ආර්. ජෝතිපාල
පද රචනය : කරුණාරත්න අබේසේකර
සංගීතය : සරත් දසනායක


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana