රන් සමනළයෝ පුංචි කැකුළියෝ - Ran samanalayo punchi kakuliyoරන් සමනළයෝ පුංචි කැකුළියෝ
දේදුන්නේ නැඟිලා....//
මීදුම් සළුවේ තුරු මල් උයනේ
කොයි යන්නේ පියඹා
රන් සමනළයෝ පුංචි කැකුළියෝ
දේදුන්නේ නැඟිලා

පෙම්බර ආල හිතේ ගී නොවෙදෝ ගැයුවේ
මොළකැටි බාල වියේ ඒ හුරතල් කොතැනේ
මව් දෑතින් මිදුණාදෝ
යෞවනයේ මත් වීදෝ

රන් සමනළයෝ පුංචි කැකුළියෝ
දේදුන්නේ නැඟිලා...//

ලද මනමාල හිතේ ආදරයේ සුවඳේ
තව නොදිටීද ලොවේ ජීවිතයේ අරුමේ
මල් යහනා පැතුවාදෝ
ඒ යහනා හමුවේදෝ

රන් සමනළයෝ පුංචි කැකුළියෝ
දේදුන්නේ නැඟිලා..//

මීදුම් සළුවේ තුරු මල් උයනේ
කොයි යන්නේ පියඹා
රන් සමනළයෝ පුංචි කැකුළියෝ
දේදුන්නේ නැඟිලා


ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana