රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුලු ඇරන් - Raa dolos paye indi kandulu aran

රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුලු ඇරන්..//

කර ඔසවා බලා උන්නා..//

හබකර ගිය ආලවන්ත මගෙම මිහිරා වනයෙන්
දැං එතැයි කියා


දාර පිඹුරු වග වළසුන් ලගින වනේ
දෝස විපත් සිදුනොවියන් නුඹට අනේ
දෙකනට දෙමික්කන්
නැතුවට කම් නැතුවා
කර වට පදක්කම්
නැතුවට හිත ඇතුවා
පෙම්බර කුමාරයෝ
රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුලු ඇරන්

කාසි පඬුරු කතරගමට ගැටගහලා
බාර උනා රූපෙට රූපේ පුදලා
බෝමා කඳුලු
ඉනුවා ඇස කකියා
දෙයියෝ උණුලන්
පපුවට ගිනි අවුලා
පෙම්බර කුමාරයෝ

රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුලු ඇරන්..//
කර ඔසවා බලා උන්නා..//

හබකර ගිය ආලවන්ත මගෙම මිහිරා වනයෙන්
දැං එතැයි කියා

ගයනාව : නිරෝෂා විරාජිනී 
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී