පාරු පාලමෙන් කොලඹට - Paru palamen kolambata

පාරු පාලමෙන් කොලඹට
ගැල් පේලිය සැපත් උනා
ගෑස් පහට ලංවෙනකොට
අපි හොඳටම හවස් උනා
සෙක්කු වීදියේ කම්බා
දැක උඹ මට මතක් උනා
කයිමන් දොර කඩ ඉදපං
මං එනතුරු සෙලෙස්තිනා

කොළඹ රටේ ඉපදුනාට මටම ඔබින සෙලෙස්තිනා
බේරෙ වැවට හඳ පෑව්වා වාගේ මට උඹේ සිනා
කවාකුරුත්තාව ඇදං මුතු දෙපොටක් ගෙලේ දමා
සාන්ත බස්තියන් ඇලේ පාරු පදිමු සෙලෙස්තිනා

මහ මංකඩ කවි මඩුවක් හෙට හවසට පැවැත් වෙනා
නම් දරාපු කවි කාරයො එහි එන වග කතා උනා
ට්රෑම් කාර් එකේ ගිහින් කවි අහමුද සෙලෙස්තිනා.
ඉංගිරීසි රැජින වගෙයි මට නම් උඹ සෙලෙස්තිනා

පාරු පාලමෙන් කොලඹට
ගැල් පේලිය සැපත් උනා
ගෑස් පහට ලංවෙනකොට
අපි හොඳටම හවස් උනා
සෙක්කු වීදියේ කම්බා
දැක උඹ මට මතක් උනා
කයිමන් දොර කඩ ඉදපං
මං එනතුරු සෙලෙස්තිනා

ගයනාව : සුනිල් එදිරිසිංහ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු