නියරේ පිය නගලා - Niyare piya nagala
නියරේ පිය නගලා මැණිකේ ඔබ දුර එනවා
දැකලා වෙහෙස නිවී

සිත පිරුණා හද සෙනෙහස දැනුණා..//

රන් ගොයම් කරල් පීදෙන ඔබේ දෙස නැමේ
රන් රුවක් වගේ ඈතින් ඔබේ රුව මැවේ
ආදරේ දැනී මා හද සෝ සුසුම් නිවේ
වාසනාව පාවෙලා ගියා

නියරේ පිය නගලා මැණිකේ ඔබ දුර එනවා
දැකලා වෙහෙස නිවී

සිත පිරුණා හද සෙනෙහස දැනුණා ..//

සුදු වතින් උයා මා වෙත ඇඹුල ගෙන ඔයා
සෑමදා මෙසේ එනු මැන මල් සිනා සලා
ආදරේ දැනී මා හද සෝ සුසුම් නිවේ
වාසනාව පාවෙලා ගියා

නියරේ පිය නගලා මැණිකේ ඔබ දුර එනවා
දැකලා වෙහෙස නිවී

සිත පිරුණා හද සෙනෙහස දැනුණා ..//

ගයනාව : සමන් ද සිල්වාComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු