මේ උදාර ලංකා භූමියයි... Me udara lanka bumiyay....

මේ උදාර ලංකා භූමියයි
වීරදාර මා උපන් බිමයි
මේක සිංහලුන් උපන් රටයි
තේජමාන ජාතියේ නමයි...//

මේ බිමේහි සුන්දරත්වයෙන්
සෝබමාන දෙව් ලොවක් මැවේ
ඒ ලොවේහි නිර්මලත්වයෙන්
අමබරේහි කීර්ති රැස් දිළේ

මේ උදාර ලංකා භූමියයි...

මේ මනෝන ලංකා භුමියේ
ඓතිහාසයන් සදා රැඳේ
වික්‍රමානු  රාජ වංශයේ
නාමයෙන් නැගෙන්න පුන් සඳේ

මේ උදාර ලංකා භූමියයි...//

ගයනාව: අමිතා වැදිසිංහComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana