මගෙ හීනයෙ ලඟ ඉන්නට - Mage heenaye langa innata

මගෙ හීනයෙ ලඟ ඉන්නට
ඔබ තවමත් නැතිවාදෝ
සිත් මානයෙ දැවටෙන්නට
මගෙ උණුහුම මදිවීදෝ

ආදරේ මට නම් ඇයි විරහ සරදම්
ජීවිතේ මම නම් ඇයි කඳුළු මෙතරම්

නෙතු මුතු කැට වැටෙන තරම්
හිත මත ‍දඟ කෙරුව තරම්
උණුහුම හිත හැදුව තරම්
රැවටුනු හැටි මා මෙතරම්

හිත හඩන තරම්
ඔබ දන්නවනම්
තව කඳුළු දිදී රිදවන්නෑ
මා දැවෙන තරම් ඔබ දන්නෑ

මගෙ හීනයෙ ලඟ ඉන්නට
ඔබ තවමත් නැතිවාදෝ
සිත් මානයෙ දැවටෙන්නට
මගෙ උණුහුම මදිවීදෝ

ආදරේ මට නම් ඇයි විරහ සරදම්
ජීවිතේ මම නම් ඇයි කඳුළු මෙතරම්

නොමියෙන මල් මතක පෙතී
එක එක බිඳ දැමුව හැටී
නෙතු අග තෙත රැදුනෙ නෙතී
මගෙ වරදම වෙන්න ඇති

හුරු සිනහ සිතින්
ඔබ ඉන්නවනම්
තව කඳුළු කතා පවසන්නෑ
මේ කදුළු මගේ දැන් දුක නෑ

මගෙ හීනයෙ ලඟ ඉන්නට
ඔබ තවමත් නැතිවාදෝ
සිත් මානයෙ දැවටෙන්නට
මගෙ උණුහුම මදිවීදෝ

ආදරේ මට නම් ඇයි විරහ සරදම්
ජීවිතේ මම නම් ඇයි කඳුළු මෙතරම්

ගායනය : උදය ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ
පද රචනය : කසුන් ප්‍රීමාල්
සංගීතය : සඳරුවන් ජයසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු