ලසොවින් සසැලී - Lasowin sasali

ලසොවින් සසැලී
කළු වළා ඇවිත්
සිත නිවා දැමූවත් ජීවිතයේ
පුර පස සඳ වී පායාවී
ඔබ මගේ ළඟින්

ගඟ දිය එරෙහිව යන ගමනේ
මිමිණූ ගීයක තවරාවී..//

ඔබ මගේ කියා..//

ලසොවින් සසැලී
කළු වළා ඇවිත්
සිත නිවා දැමූවත් ජීවිතයේ
පුර පස සඳ වී පායාවී
ඔබ මගේ ළඟින්

නල රැල අතු ඉති මත දැවටී
රහසින් ළංවී පවසාවී..//

අපි අපේ කියා..//

ලසොවින් සසැලී
කළු වළා ඇවිත්
සිත නිවා දැමූවත් ජීවිතයේ
පුර පස සඳ වී පායාවී
ඔබ මගේ ළඟින්

ගයනාව : නිරෝෂා විරාජිනී 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana