එක් ටැම් කුලුණේ සිරවී හිඳිනා - Ek tam kulune sirawi hindinaඑක් ටැම් කුලුණේ සිරවී හිඳිනා කවුරුදෝ ඔබ කවුරුදෝ
තේජ මානයෙන් අසු පිට වඩිනා කවුරුදෝ ඔබ කවුරුන්දෝ

ඈත මිරිඟුවේ දූවිලි තවරා අසු කුර ගැටෙනා රාවේ
ඈතින් ඇසෙනා කිංකිණි නාදේ දෙසවන් සනහයි මාගේ
මා නෙතු දකිනා සෙබළෙකු විලසේ
මා නෙතු දකිනා සිරකාරියකී
කවුරුදෝ  ඔබ කවුරුන්දෝ
කවුරුදෝ  ඔබ කවුරුන්දෝ

එක් ටැම් කුලුණේ සිරවී හිඳිනා කවුරුදෝ ඔබ කවුරුදෝ
තේජ මානයෙන් අසු පිට වඩිනා කවුරුදෝ ඔබ කවුරුන්දෝ

ඔබ දුටු පමණින් මා හද සැලෙනා පුදමි සදා මා සෙනෙහේ
ඔබ සිතු මා විලසේ මහද නැමී යයි හඳුනාගමු කවුද කියා
මා ගාමිණී නම් සෙන්පතී
චිත්‍රාවන් මා ඔබ අත පතමී
සෙන්පතී මා ගාමිණී
කුමරිය මා චිත්‍රාවී

එක් ටැම් කුලුණේ සිරවී හිඳිනා කවුරුදෝ ඔබ කවුරුදෝ
තේජ මානයෙන් අසු පිට වඩිනා කවුරුදෝ ඔබ කවුරුන්දෝ..//
කවුරුදෝ  ඔබ කවුරුන්දෝ
කවුරුදෝ  ඔබ කවුරුන්දෝ


ගායනය - චන්දන ලියනාරච්චි ,
                   සමිතා එරන්දතී මුදුන්කොටුව


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී