දෙවොලේ නොකැළැල් පිදු ආදර මල් - Devole nokalal pidu adara mal


දෙවොලේ නොකැළැල් පිදු ආදර මල් සුවඳින් මනකල් පිබිදෙමි හැමකල්..//
මලකින් මලකට ඇදෙමින් නොයිඳුල් නිගා දෙවයි පෙම් ලොවටම මිහිළොල්
එක මලෙකින් පමණක් රොන් ගන්නම් අන් මල් මත නොතබා උණු කඳුළැල්
දෙවොලේ නොකැළැල් පිදු ආදර මල් සුවඳින් මනකල් පිබිදෙමි හැමකල්

පවසට පල නැත සයුරේ රළ වැල් දිය දෝතක් ගමි දොළකින් සිහිළැල්
පීඩිත වී සිටිනා සඳ අඳුරේ ඔබ පමණයි ගෙන ආවේ හසරැල්
දෙවොලේ නොකැළැල් පිදු ආදර මල් සුවඳින් මනකල් පිබිදෙමි හැමකල්..//
ගයනාව : සුනිල් එදිරිසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී