දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා - danno budunge sri dharmaskandhaදන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා 
පේවී රකිති සොද සීලෙ නිබන්දා ...//
ක්ලේශ නස්නා භික්ෂු ඇත්තේය බෝ සේ
රහතුන් නිවසනා පාය ප්‍රකාසේ ...//

මානෙල් නෙලු ම් හා ඕලු පුෂ්පාදී
ඇත්තේ පොකුණු වලල බෝ ජල පෑදී ...//
සේරූ පංති පංති පීනති බෝ සේ
අනුරාධ නගරය දැන් පෙනේ ඔස්සේ........//

 දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා පබැදුම :නීතීඥ ජෝන් ද සිල්වා
සංගීත සංයෝජනය :ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ගායනය :රුක්මණී දේවී
නූර්ති නාට්‍යය : සිරිසඟබෝComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana