බොලන් පොඩි නංගී - bolan podi nangi


බොලන් පොඩි නංගි ටිකක් හිටපන්
බුලත් විට කන්ට නෙමේ
වෙල ලන්ද ලඟින් සුදු බණ්ඩෙ අදත් ඇවිදින්
හමුවෙන්ඩ එයා මට යන්ඩ හැකයි තනියෙං
බොලන් පොඩි නංගි ටිකක් හිටපන්

සම්බන්දෙ අපේ දන්නැත්ද නගේ
හුඟ ඈත කළක් හෙම නෑ..
ගම්මැද්දෙ ඉතිං හැදුනාට කතන්දර
ඒකෙ වගක් මට නෑ..//

බොලන් පොඩි නංගී ටිකක් හිටපන්

කරකාර බඳින්නට නංගි හිතයි මට
හිත කෝළ සිතුම් එනවා
අප්පච්චි අපේ ඉඩ දුන්නෝතින් අපි
හද්ද මඟුල් කනවා..//

බොලන් පොඩි නංගී ටිකක් හිටපන් 

බොලන් පොඩි නංගි ටිකක් හිටපන්
බුලත් විට කන්ට නෙමේ
වෙල ලන්ද ලඟින් සුදු බණ්ඩෙ අදත් ඇවිදින්
හමුවෙන්ඩ එයා මට යන්ඩ හැකයි තනියෙං
බොලන් පොඩි නංගි ටිකක් හිටපන්..//

පද රචනය : ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ
තනුව හා සංගීතය : නවරත්න අත්තනායක
ගායනය : ආචාර්ය සුජාතා අත්තනායක


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු