බනින්නෙපා පොඩි දෝණිට - Baninnepa podi donita

බනින්නෙපා පොඩි දෝණිට
ගහන්නෙපා
හාල් මිටක් දුව අරගෙන ඇත්තේ
සෙල්ලම් බත් උයන්නයි..//

දුරුතු පෝය දා කැලණි විහාරේ
වඳින්න ගොස් අපි එන ගමනේ
වළං මුට්ටි පොඩි අරගෙන දුන්නේ

සෙල්ලම් බත් උයන්නයි..//

බනින්නෙපා පොඩි දෝණිට
ගහන්නෙපා
හාල් මිටක් දුව අරගෙන ඇත්තේ
සෙල්ලම් බත් උයන්නයි

මුට්ටි වළං පොඩි ළිප උඩ තියලා
සෙල්ලම් බත් උයලා දෙන්නයි
අපි දෙන්නාටම ඉන් බත් කටකට

දූවගෙ අතින් කවන්නයි...//

බනින්නෙපා පොඩි දෝණිට
ගහන්නෙපා
හාල් මිටක් දුව අරගෙන ඇත්තේ
සෙල්ලම් බත් උයන්නයි..//


පද රචනය : ධර්මසිරි ගමගේ
ගයනාව : වික්ටර් රත්නායක


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු