අව්වේ මුතු ඇට වපුරා - awwe muthu ata wapuraඅව්වේ මුතු ඇට වපුරා ඒ මුතු පනමට හරවා
අපේ කුස ගිනි නිවලා නුඹ කුසගින්නේ
ඉඳ හිනැහෙන්නේ අපෙ අප්පච්චී
නුඹ කුසගින්නේ අපෙ අප්පච්චී

අපා දෙපා සිවුපාවුන් එන එන වින වළකන්නට
සනසා නුඹ අප වට කර දඬු වැට වෙච්චී
මහ කැලේට ඇස් මානම් අපෙ අප්පච්චී

අව්වේ මුතු ඇට වපුරා ඒ මුතු පනමට හරවා
අපේ කුස ගිනි නිවලා නුඹ කුසගින්නේ
ඉඳ හිනැහෙන්නේ අපෙ අප්පච්චී
නුඹ කුසගින්නේ අපෙ අප්පච්චී

ජීවිතයේ බඹර වෙලේ පැණි හොයලා රූටන්නෙ
හිත හයියට කලවැල් පොට වර පොට වෙච්චී
දිරිය පාරමිතා පුරන අපෙ අප්පච්චී

අව්වේ මුතු ඇට වපුරා ඒ මුතු පනමට හරවා
අපේ කුස ගිනි නිවලා නුඹ කුසගින්නේ
ඉඳ හිනැහෙන්නේ අපෙ අප්පච්චී
නුඹ කුසගින්නේ අපෙ අප්පච්චී

ගයනාව : ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana