අනේ මෙහෙම තණ්හාවක් අනේ මෙහෙම ආසාවක් - Ane mehema thanhawak ane mehema asawak


අනේ මෙහෙම තණ්හාවක් අනේ මෙහෙම ආසාවක් 

සොර දෙටුවෙක් කස තැලුම් කකා 
දන්ගෙඩියට ගෙන යන ගමනේ 
වධක බෙරේ දැක සොරා ගන්ට එය
කදිමයි ලොබ සිතුවාලු..//
අනේ මෙහෙම තණ්හාවක් අනේ මෙහෙම ආසාවක් 
මිනිසුනි ලැබේද ඉන් සැනසීමක්

බුදු පුතෙකුන් පිඬු සිඟා වැඩිය හොත් 
දෙන්නට වේ යයි සැක සිතලා 
මහා ඉසුරෙක් උඩු මහලේ සැඟවී
පැණි කොමු පිස කෑවේලු..//

අනේ මෙහෙම තණ්හාවක් අනේ මෙහෙම ආසාවක්
මිනිසුනි ලැබේද ඉන් සැනසීමක්

සුරා සොඬෙක් ගිරි කුළකින් විසිවී 
මහ පොළවට පාවී එද්දී 
ගත දැවටෙන මේ සීත පවන් රැළි 
අහෝ සැපයි කීවාලු..//

අනේ මෙහෙම තණ්හාවක් අනේ මෙහෙම ආසාවක්
මිනිසුනි ලැබේද ඉන් සැනසීමක්..///

ගායනාව : සුනිල් එදිරිසිංහ ඇතුළු පිරිස Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු