නින්ද නේන රාත්‍රියේ . . . . . Ninda Nena Rathriye . . . . .

නින්ද නේන රාත්‍රියේ                                               
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන්
එන්න කාන්තියේ //
නින්ද නේන රාත්‍රියේ
කුමුදු කුමාරියේ
ඔබ නිදනා යහන් තලේ
කවුළුව සමීපයේ
මම ඉන්නම් පවන් දැලේ
ඉඳුනිල් නුවන් පියා සැතපෙම්
රෑ නිසංසලේ
නින්ද නේන රාත්‍රියේ
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන්
එන්න කාන්තියේ
නින්ද නේන රාත්‍රියේ
අරුණෝදයේ ඔබේ
නෙතු සඟළේ කැලුම් සලා
සූරිය පෙරම්බරේ
දිනු අයුරින් සිනාසිලා
සෙනෙහේ විජිණි පතින් සනහන්
මට පවන් සලා
නින්ද නේන රාත්‍රියේ
මේ පාළු කාන්සියේ
පායා අරුන්දතී තරුවෙන්
එන්න කාන්තියේ
නින්ද නේන රාත්‍රියේ


ගායනය - එච්.ආර්. ජෝතිපාල
ගී පද - අජන්තා රණසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී