රෝස පාට මේ හැන්දෑ අහසම පාළු වෙලා . . . . .Roosa Paata Me Handa Ahasama Palu Wela . . . . .

රෝස පාට මේ හැන්දෑ අහසම පාළු වෙලා                             
කතා නොකර මගේ පුංචි කිරිල්ලී නපුරු වෙලා
ගමෙන් ගියපු ටික කාලෙට නුඹ හරි වෙනස් වෙලා
මාත් උන්නේ හරි දුකකින් නුඹගෙන් දුරස් වෙලා
මාත් උන්නේ හරි දුකකින් නුඹගෙන් දුරස් වෙලා

සිලිලාරෙක මුදු සීතල තවරා කියපු කතා
පුංචි පැටව් කාලේ අපි දෙවැටේ පැන නටලා
වනමල් පළඳා මගේ පුංචි මනමාලි වෙලා
එදා බැන්ද හිත තාම තියෙනවා ඔයා පතා
එදා බැන්ද හිත තාම තියෙනවා ඔයා පතා

කවට කමට හිටියාට ටිකක් අපි තරහා වෙලා
මුරණ්ඩුකම් හොඳ නෑ අපි දැන් ලොකු ළමයි වෙලා
බිඳෙන් බිඳම බැඳි ආදරයත් දැන් ලොකු වැවක් වෙලා
මේ හාදුව අරගන්නකො ඩිංගක් හිනා වෙලා
මේ හාදුව අරගන්නකො ඩිංගක් හිනා වෙලා

රෝස පාට මේ හැන්දෑ අහසම පාළු වෙලා
කතා නොකර මගේ පුංචි කිරිල්ලී නපුරු වෙලා
ගමෙන් ගියපු ටික කාලෙට නුඹ හරි වෙනස් වෙලා
මාත් උන්නේ හරි දුකකින් නුඹගෙන් දුරස් වෙලා
මාත් උන්නේ හරි දුකකින් නුඹගෙන් දුරස් වෙලා


ගායනය - කීර්ති පැස්කුවෙල්
සංගිතය - සජිත් රාජපක්ෂ
ගී පද - චතුරිකා රන්සිමාලා


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු